მეთიკლინიკა“  ჩამოყალიბდა აკად. ეგნატე ფიფიას სახელობის რკინიგზის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს 1990 წელს დაარსებული ანდროლოგიისა და სექსოლოგიის განყოფილების ბაზაზე.

 

"მეთიკლინიკა" იყო და რჩება უნიკალურ სამედიცინო დაწესებულებად, სადაც, როგორც საკუთარი ძალებით, ასევე პარტნიორი დაწესებულებების მეშვეობით, შესაძლებელია პაციენტთა ყოვლისმომცველი გამოკვლევა და ადექვატური მკურნალობის ჩატარება.

 

მეთიკლინიკაში“  მუდმივად ხდება კვლევებისა და მკურნალობის უახლესი მეთოდების დანერგვა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და განახლება. კლინიკა ორიენტირებულია პაციენტებს გაუწიოს უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომ ფასად.

 

მეთიკლინიკა“ გისურვებთ ჯანსაღ ურთიერთობებს, მტკიცე ოჯახსა და
ჯანმრთელ შთამომავლობას.

 

კლინიკის მოღვაწეობის ძირითადი მიმართულებებია:

 


- ქალთა და მამაკაცთა სექსოლოგია,

- ანდროლოგია, 
- რეპროდუქტოლოგია, 
- ენდოკრინოლოგია, 
- გინეკოლოგია, 
- დერმატოლოგია, 
- ვენეროლოგია,
- სუ-ჯოკთერაპია.