საქართველო, თბილისი 0112, თევდორე მღვდლის 13, მე-3 სართ.
ტელეფონი: +995 32 2356 456; +995 790 88 52 53
ელ-ფოსტა: meticlinic@gmail.com